zekerheid1

De 5 zekerheden van de VTN

Deskundig en onafhankelijk ombouwadvies

Heeft u plannen om uw bestaande tennisbanen om te bouwen? Laat het advies van uw adviseur checken door de experts van Kiwa ISA Sport, het door NOC-NSF en de KNLTB erkende kwaliteitsinstituut voor sportaccommodaties. Laat u de ombouw van uw banen vervolgens uitvoeren door een VTN-lid, dan krijgt u 50% van de advieskosten van uw adviseur rechtstreeks vergoed door de VTN!

Meer informatie
zekerheid2

De 5 zekerheden van de VTN

Periodieke controle op baankwaliteit

Na oplevering van uw tennisbanen begint de zorg voor het onderhoud. Tenminste om de drie jaar voert het VTN-lid dat uw banen heeft aangelegd, een zorgvuldige visuele inspectie uit. U krijgt advies over o.a. de status van de toplaag, de belijning, de kantopsluiting en de diverse voorzieningen op en rond de banen. Zo blijven uw tennisbanen in optimale conditie!

zekerheid3

De 5 zekerheden van de VTN

Klanttevredenheidscheck na elke oplevering

Uw tennisbanen worden met de grootst mogelijk zorg aangelegd. Uw tevredenheid staat voorop, zowel tijdens de voorbereiding, de uitvoering als de nazorg van het totale project. Na elke opleving vraagt de VTN u, mede namens het verantwoordelijke lid, om een oordeel te geven over de uitgevoerde werkzaamheden. Zodat we u de volgende keer zo mogelijk nog beter van dienst kunnen zijn!

zekerheid4

De 5 zekerheden van de VTN

Continue kwaliteitsborging

VTN-leden leveren herkenbare kwaliteit. Nu kan het zijn dat een VTN-lid, door onvoorziene omstandigheden, niet in staat is om gemaakte afspraken na te komen. In dat geval kunt u als opdrachtgever te allen tijde een beroep doen op een ander VTN-lid voor assistentie en advies. Zekerheid voorop!

zekerheid5

De 5 zekerheden van de VTN

Klachtenregeling

Soms lopen zaken anders dan voorzien. Mocht u als opdrachtgever niet tevreden zijn over de dienstverlening van een VTN-lid, dan kunt u een klacht indienen bij de VTN. De klacht wordt vervolgens in behandeling genomen door een klachtencommissie, bestaande uit onafhankelijke deskundigen. De commissie adviseert het VTN-lid over de afwikkeling van de klacht, met afschrift aan u. De wijze waarop het VTN-lid vervolgens met de klacht omgaat, kan van invloed zijn op het lidmaatschap.

Meer informatie

Vereniging Tennisbaanbouwers Nederland

VTN is de branchevereniging van tennisbaanbouwers. Binnen de VTN zijn de beeldbepalende bedrijven op het gebied van aanleg, onderhoud en renovatie van tennisbanen vertegenwoordigd. De VTN behartigt hun belangen en treedt op als gesprekspartner voor o.a. de KNLTB en keuringsinstanties. Samen met deze organisaties streeft de VTN naar een optimale beleving van de tennissport, op tennisbanen die met de grootst mogelijke zorg zijn aangelegd en onderhouden.

Nieuws

Leer alles over goed banenonderhoud, doe een training!

vrijdag 30 november 2018

Onderhoud van banen is voor elke tennisvereniging van groot belang, dat behoeft eigenlijk geen toelichting. Mooie, goed onderhouden tennisbanen zijn immers hét uithangbord van de club voor leden en vooral voor potentiële nieuwe leden. Bovendien is goed onderhoud essentieel voor de bespeelbaarheid en een lange levensduur van de banen. De KNLTB biedt veel voorlichting op dit vlak, maar er zijn ook trainingen voor verenigingen.Om tennisverenigingen en de vele betrokken vrijwilligers op het gebied van banenonderhoud zo goed mogelijk te ondersteunen en voor hen passende opleidingen/cursussen te ontwikkelen, heeft de KNLTB een convenant gesloten met kenniscentrum IPC Groene Ruimte en de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC). Samen met een vertegenwoordiger van de Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland (VTN) vormen deze partijen de zogenoemde ‘stuurgroep baanonderhoud’. Uitvoering van de opleidingen wordt gedaan door IPC De Groene Ruimte.Wil jij of iemand van jouw club één van deze trainingen volgen? Lees hier meer over de trainingen, de voorwaarden en de kosten en meld je direct aan! Na afloop ontvang je een mooi bewijs van deelname.

Lees meer

Pilot training voor groundsmen succesvol verlopen

dinsdag 28 november 2017

Op zaterdag 25 november jl. vond de eerste professionele training plaats voor groundsmen van gravelparken. Er was ruimte voor 10 deelnemers. De training is ontwikkeld door het opleidingsbedrijf IPC Groene Ruimte in samenwerking met de KNLTBen de BSNC (Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek). De VTN is vertegenwoordigd in de stuurgroep van de training. Oud-voorzitter van de VTN Erik Wijnbergen heeft de pilottraining namens IPC Groene Ruimte verzorgd. Vanaf 2018 zal deze training worden aangeboden in twee typen trainingen, te weten onderhoud gravel/gravel op afschot en kunstgras/roodzand kunstgras. Klik hier voor meer informatie.

Lees meer
Meer nieuws
Sluiten