zekerheid1

De 5 zekerheden van de VTN

Deskundig en onafhankelijk ombouwadvies

Heeft u plannen om uw bestaande tennisbanen om te bouwen? Laat het advies van uw adviseur checken door de experts van Kiwa ISA Sport, het door NOC-NSF en de KNLTB erkende kwaliteitsinstituut voor sportaccommodaties. Laat u de ombouw van uw banen vervolgens uitvoeren door een VTN-lid, dan krijgt u 50% van de advieskosten van uw adviseur rechtstreeks vergoed door de VTN!

Meer informatie
zekerheid2

De 5 zekerheden van de VTN

Periodieke controle op baankwaliteit

Na oplevering van uw tennisbanen begint de zorg voor het onderhoud. Tenminste om de drie jaar voert het VTN-lid dat uw banen heeft aangelegd, een zorgvuldige visuele inspectie uit. U krijgt advies over o.a. de status van de toplaag, de belijning, de kantopsluiting en de diverse voorzieningen op en rond de banen. Zo blijven uw tennisbanen in optimale conditie!

zekerheid3

De 5 zekerheden van de VTN

Klanttevredenheidscheck na elke oplevering

Uw tennisbanen worden met de grootst mogelijk zorg aangelegd. Uw tevredenheid staat voorop, zowel tijdens de voorbereiding, de uitvoering als de nazorg van het totale project. Na elke opleving vraagt de VTN u, mede namens het verantwoordelijke lid, om een oordeel te geven over de uitgevoerde werkzaamheden. Zodat we u de volgende keer zo mogelijk nog beter van dienst kunnen zijn!

zekerheid4

De 5 zekerheden van de VTN

Continue kwaliteitsborging

VTN-leden leveren herkenbare kwaliteit. Nu kan het zijn dat een VTN-lid, door onvoorziene omstandigheden, niet in staat is om gemaakte afspraken na te komen. In dat geval kunt u als opdrachtgever te allen tijde een beroep doen op een ander VTN-lid voor assistentie en advies. Zekerheid voorop!

zekerheid5

De 5 zekerheden van de VTN

Klachtenregeling

Soms lopen zaken anders dan voorzien. Mocht u als opdrachtgever niet tevreden zijn over de dienstverlening van een VTN-lid, dan kunt u een klacht indienen bij de VTN. De klacht wordt vervolgens in behandeling genomen door een klachtencommissie, bestaande uit onafhankelijke deskundigen. De commissie adviseert het VTN-lid over de afwikkeling van de klacht, met afschrift aan u. De wijze waarop het VTN-lid vervolgens met de klacht omgaat, kan van invloed zijn op het lidmaatschap.

Meer informatie

Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland

VTN is de branchevereniging van tennisbaanbouwers. Binnen de VTN zijn de beeldbepalende bedrijven op het gebied van aanleg, onderhoud en renovatie van tennisbanen vertegenwoordigd. De VTN behartigt hun belangen en treedt op als gesprekspartner voor o.a. de KNLTB en keuringsinstanties. Samen met deze organisaties streeft de VTN naar een optimale beleving van de tennissport, op tennisbanen die met de grootst mogelijke zorg zijn aangelegd en onderhouden.

Nieuws

Speelklaar maken van gravelbanen onder slechte weersomstandigheden: uitdaging vraagt om werderzijds begrip

maandag 19 februari 2024

Voldoende en goede gravelbanen zijn van groot belang voor (de ontwikkeling van) tennis in Nederland. De Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van honderden gravelbanen in ons land. De VTN-aannemers zetten zich ook dit jaar weer maximaal in om de gravelbanen speelklaar te maken voor de voorjaarscompetitie en toernooien. De VTN merkt dat de vraag naar het uitbesteden van voorjaarsonderhoud voor gravelbanen toeneemt. Het is specialistisch werk en het aantal (ter zake kundige) vrijwilligers bij verenigingen neemt gestaag af. De groeiende onderhoudsvraag leidt echter wel tot uitdagingen bij de aannemers, zeker aan het begin van het seizoen. In een heel korte periode moet iedereen adequaat geholpen kunnen worden. In het geval van slechte weersomstandigheden kan de planning dan sterk onder druk komen te staan. Bij aanhoudende regenval en in het bijzonder met vorst of sneeuw, is het dan zeer onverstandig om met de gravelbanen aan de slag te gaan, omdat dit kan leiden tot onomkeerbare schade. Als het na slechte weersomstandigheden weer wel goed weer is, kunnen de aannemers niet overal tegelijk aan de slag, met nieuwe planningen als gevolg. De VTN begrijpt maar al te goed dat dit voor spanning en ongeduld kan zorgen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, maar verzoekt om wederzijds begrip. Het advies is dan ook om aan de voorkant als vereniging goede afspraken te maken met jouw aannemer over de verwachtingen bij slechte weersomstandigheden, communicatie daarover en de mogelijke gevolgen daarvan voor de planning. In geval van overmacht is de KNLTB als organisator van de voorjaarscompetitie uiteraard altijd bereid om mee te denken over alternatieven en daarvoor bereikbaar via wedstrijdtennis@knltb.nl. Met wederzijds begrip en flexibiliteit van alle betrokkenen komt het altijd goed!

Lees meer

VTN verlengt contract met KIWA ISA Sport

woensdag 20 april 2022

Vanwege de constructieve samenwerking tussen VTN en KIWA ISA sport is besloten het onderlinge contract met maar liefst vijf jaar te verlengen. Met deze samenwerking kunnen nóg meer voordelen bewerkstelligd worden voor de leden van VTN én voor tennisverenigingen die nieuwe tennisbanen willen aanleggen of bestaande banen willen renoveren. KIWA ISA Sport is continu bezig om hun keuringen kwalitatief hoogstaand te houden. Dit doen zij onder andere door de laatste onderzoeken over kwaliteit van materialen in acht te nemen. Ook hebben zij een uitbreiding van het aantal inspecteurs op de planning staan. Hierdoor kunnen zij zelfs in de drukste periodes de kwaliteit en snelheid van de keuringen borgen. Beide partijen kijken uit naar een goede samenwerking.

Lees meer
Meer nieuws
Sluiten