zekerheid1

De 5 zekerheden van de VTN

Deskundig en onafhankelijk ombouwadvies

Heeft u plannen om uw bestaande tennisbanen om te bouwen? Laat het advies van uw adviseur checken door de experts van Kiwa ISA Sport, het door NOC-NSF en de KNLTB erkende kwaliteitsinstituut voor sportaccommodaties. Laat u de ombouw van uw banen vervolgens uitvoeren door een VTN-lid, dan krijgt u 50% van de advieskosten van uw adviseur rechtstreeks vergoed door de VTN!

Meer informatie
zekerheid2

De 5 zekerheden van de VTN

Periodieke controle op baankwaliteit

Na oplevering van uw tennisbanen begint de zorg voor het onderhoud. Tenminste om de drie jaar voert het VTN-lid dat uw banen heeft aangelegd, een zorgvuldige visuele inspectie uit. U krijgt advies over o.a. de status van de toplaag, de belijning, de kantopsluiting en de diverse voorzieningen op en rond de banen. Zo blijven uw tennisbanen in optimale conditie!

zekerheid3

De 5 zekerheden van de VTN

Klanttevredenheidscheck na elke oplevering

Uw tennisbanen worden met de grootst mogelijk zorg aangelegd. Uw tevredenheid staat voorop, zowel tijdens de voorbereiding, de uitvoering als de nazorg van het totale project. Na elke opleving vraagt de VTN u, mede namens het verantwoordelijke lid, om een oordeel te geven over de uitgevoerde werkzaamheden. Zodat we u de volgende keer zo mogelijk nog beter van dienst kunnen zijn!

zekerheid4

De 5 zekerheden van de VTN

Continue kwaliteitsborging

VTN-leden leveren herkenbare kwaliteit. Nu kan het zijn dat een VTN-lid, door onvoorziene omstandigheden, niet in staat is om gemaakte afspraken na te komen. In dat geval kunt u als opdrachtgever te allen tijde een beroep doen op een ander VTN-lid voor assistentie en advies. Zekerheid voorop!

zekerheid5

De 5 zekerheden van de VTN

Klachtenregeling

Soms lopen zaken anders dan voorzien. Mocht u als opdrachtgever niet tevreden zijn over de dienstverlening van een VTN-lid, dan kunt u een klacht indienen bij de VTN. De klacht wordt vervolgens in behandeling genomen door een klachtencommissie, bestaande uit onafhankelijke deskundigen. De commissie adviseert het VTN-lid over de afwikkeling van de klacht, met afschrift aan u. De wijze waarop het VTN-lid vervolgens met de klacht omgaat, kan van invloed zijn op het lidmaatschap.

Meer informatie

Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland

VTN is de branchevereniging van tennisbaanbouwers. Binnen de VTN zijn de beeldbepalende bedrijven op het gebied van aanleg, onderhoud en renovatie van tennisbanen vertegenwoordigd. De VTN behartigt hun belangen en treedt op als gesprekspartner voor o.a. de KNLTB en keuringsinstanties. Samen met deze organisaties streeft de VTN naar een optimale beleving van de tennissport, op tennisbanen die met de grootst mogelijke zorg zijn aangelegd en onderhouden.

Nieuws

Richtlijnen voor baanonderhoud tijdens de Coronacrisis

donderdag 2 april 2020

Nu de tennisparken (tijdelijk) gesloten zijn en de banen niet worden bespeeld blijft onderhoud wel noodzakelijk. Verenigingen hebben hier terecht vragen over. Voor iedereen is deze situatie nieuw en daarom hebben de VTN en KNLTB gezamenlijk gewerkt aan een korte handreiking waarin de belangrijkste onderhoudswerkzaamheden tijdens deze ‘bijzondere’ periode worden aangestipt. Doel is om verenigingen met vragen op dit gebied verder op weg te helpen en inzicht te geven in naar algemene principes noodzakelijk geachte werkzaamheden tijdens deze bijzondere tijd, zodat straks als het tennispark weer open mag de banen zo min mogelijk schade hebben geleden en weer snel bespeeld kunnen worden. Daarbij is belangrijk te vermelden dat lokale omstandigheden kunnen verschillen en afwijken van de hier gestelde principes. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. Aanvullend op deze handreiking geldt dat de RIVM maatregelen altijd in acht moeten worden genomen en onder voorbehoud van nieuwe ontwikkelingen vanuit de overheid. Download onderstaand het volledige artikel.

Lees meer

Contract Tennisbaanbouwers en Kiwa ISA Sport met 3 jaar verlengd

donderdag 28 februari 2019

De Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland (VTN) heeft het contract met Kiwa ISA Sport met drie jaar verlengd. In het contract is overeengekomen dat iedere tennisbaan die door een VTN-aannemer is aangelegd, door Kiwa ISA Sport wordt gekeurd. Dit gebeurt conform de normen van NOC*NSF en het KNLTB-reglement. Om kwalitatief goede en veilige tennisbanen voor alle sporters te verkrijgen, is de keuringsprocedure voor renovatie, ombouw en nieuwbouw projecten van tennisbanen nauwkeurig vastgelegd. “Het is mooi om te zien dat de doelstellingen van de VTN en Kiwa ISA Sport omtrent kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid overeenkomen en wij elkaar daar in kunnen versterken” aldus Mark de Bos, projectleider Kiwa ISA Sport en verantwoordelijk voor de tennisprojecten. De VTN is een vereniging waarin verschillende Nederlandse aannemers zich hebben verenigd om samen de algemene belangen inzake de aanleg en instandhouding van tennisbanen te behartigen. Kwaliteit van dienstverlening, zowel in de service als in het product, staat centraal. “Met het verlengen van de overeenkomst met Kiwa ISA Sport, hebben we opnieuw de garantie dat het keuren van de te bouwen projecten op een goede wijze gebeurt. Dit draagt bij aan een goede service aan onze opdrachtgevers.”, zo meldt Floor Groeneveldt, aannemer en voorzitter van de VTN. Jaarlijks realiseren de elf VTN-leden samen meer dan 250 tennisbanen in Nederland.

Lees meer
Meer nieuws
Sluiten