zekerheid1

De 5 zekerheden van de VTN

Deskundig en onafhankelijk ombouwadvies

Heeft u plannen om uw bestaande tennisbanen om te bouwen? Laat het advies van uw adviseur checken door de experts van Kiwa ISA Sport, het door NOC-NSF en de KNLTB erkende kwaliteitsinstituut voor sportaccommodaties. Laat u de ombouw van uw banen vervolgens uitvoeren door een VTN-lid, dan krijgt u 50% van de advieskosten van uw adviseur rechtstreeks vergoed door de VTN!

Meer informatie
zekerheid2

De 5 zekerheden van de VTN

Periodieke controle op baankwaliteit

Na oplevering van uw tennisbanen begint de zorg voor het onderhoud. Tenminste om de drie jaar voert het VTN-lid dat uw banen heeft aangelegd, een zorgvuldige visuele inspectie uit. U krijgt advies over o.a. de status van de toplaag, de belijning, de kantopsluiting en de diverse voorzieningen op en rond de banen. Zo blijven uw tennisbanen in optimale conditie!

zekerheid3

De 5 zekerheden van de VTN

Klanttevredenheidscheck na elke oplevering

Uw tennisbanen worden met de grootst mogelijk zorg aangelegd. Uw tevredenheid staat voorop, zowel tijdens de voorbereiding, de uitvoering als de nazorg van het totale project. Na elke opleving vraagt de VTN u, mede namens het verantwoordelijke lid, om een oordeel te geven over de uitgevoerde werkzaamheden. Zodat we u de volgende keer zo mogelijk nog beter van dienst kunnen zijn!

zekerheid4

De 5 zekerheden van de VTN

Continue kwaliteitsborging

VTN-leden leveren herkenbare kwaliteit. Nu kan het zijn dat een VTN-lid, door onvoorziene omstandigheden, niet in staat is om gemaakte afspraken na te komen. In dat geval kunt u als opdrachtgever te allen tijde een beroep doen op een ander VTN-lid voor assistentie en advies. Zekerheid voorop!

zekerheid5

De 5 zekerheden van de VTN

Klachtenregeling

Soms lopen zaken anders dan voorzien. Mocht u als opdrachtgever niet tevreden zijn over de dienstverlening van een VTN-lid, dan kunt u een klacht indienen bij de VTN. De klacht wordt vervolgens in behandeling genomen door een klachtencommissie, bestaande uit onafhankelijke deskundigen. De commissie adviseert het VTN-lid over de afwikkeling van de klacht, met afschrift aan u. De wijze waarop het VTN-lid vervolgens met de klacht omgaat, kan van invloed zijn op het lidmaatschap.

Meer informatie

Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland

VTN is de branchevereniging van tennisbaanbouwers. Binnen de VTN zijn de beeldbepalende bedrijven op het gebied van aanleg, onderhoud en renovatie van tennisbanen vertegenwoordigd. De VTN behartigt hun belangen en treedt op als gesprekspartner voor o.a. de KNLTB en keuringsinstanties. Samen met deze organisaties streeft de VTN naar een optimale beleving van de tennissport, op tennisbanen die met de grootst mogelijke zorg zijn aangelegd en onderhouden.

Nieuws

Tijdig speelklaar maken gravelbanen onder tijdsdruk door weersomstandigheden

donderdag 16 maart 2023

Door de recente vorst- en regenperiode loopt het speelklaar maken van graveltennisbanen vertraging op. Tal van tennisverenigingen voelen de druk met het oog op de naderende start van de voorjaarscompetitie. De gespecialiseerde leden van de Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland (VTN) werken met man en macht om de vele honderden gravelbanen tijdig te prepareren, maar zijn hierbij sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Tegelijkertijd merken VTN-leden een toenemende vraag naar externe ondersteuning bij het speelklaar maken van de gravelbanen doordat het aantal beschikbare en ter zake kundige vrijwilligers binnen verenigingen in algemene zin is afgenomen. Ondertussen vraagt de VTN begrip aan de verenigingen voor het feit dat het speelklaar maken van de gravelbanen thans moeilijk planbaar is.

Lees meer

VTN verlengt contract met KIWA ISA Sport

woensdag 20 april 2022

Vanwege de constructieve samenwerking tussen VTN en KIWA ISA sport is besloten het onderlinge contract met maar liefst vijf jaar te verlengen. Met deze samenwerking kunnen nóg meer voordelen bewerkstelligd worden voor de leden van VTN én voor tennisverenigingen die nieuwe tennisbanen willen aanleggen of bestaande banen willen renoveren. KIWA ISA Sport is continu bezig om hun keuringen kwalitatief hoogstaand te houden. Dit doen zij onder andere door de laatste onderzoeken over kwaliteit van materialen in acht te nemen. Ook hebben zij een uitbreiding van het aantal inspecteurs op de planning staan. Hierdoor kunnen zij zelfs in de drukste periodes de kwaliteit en snelheid van de keuringen borgen. Beide partijen kijken uit naar een goede samenwerking.

Lees meer
Meer nieuws
Sluiten