Samenwerking KNLTB

VTN-aannemers aanbevolen door de KNLTB

De VTN werkt samen met de KNLTB aan een optimale beleving van de tennissport door verantwoordelijkheid te nemen en zich continu in te zetten voor een hoogwaardige kwaliteit van aanleg en onderhoud van en goede informatievoorziening over tennisbanen.

Convenant

In november 2015 is een nieuw convenant tussen de VTN en KNLTB tot stand gekomen waarin de al bestaande samenwerking wordt geïntensiveerd. Belangrijkste reden is het borgen van een nog hogere kwaliteit van aanleg, goede informatievoorziening en een adequate nazorg van projecten, zodat verenigingen meer zekerheden hebben tijdens en na de aanleg. Daarbij speelt kennisdeling en kennisbevordering ook een belangrijke rol. In de samenwerking staat de meerwaarde voor de vereniging continu centraal.

Aanbeveling

De KNLTB adviseert om bij de aanleg van tennisbanen te kiezen voor een VTN-aannemer. Een VTN aannemer gaat verder in zijn dienstverlening dan alleen de banen opleveren volgens de NOC*NSF normen (minimale kwaliteitseisen). Leden van de VTN zijn gehouden aan de door de vereniging gehanteerde reglementen, waarin kwaliteit van uitvoering en betrouwbaarheid van handelen centraal staan. Desgewenst dienen leden zich open te stellen voor controle op de naleving hiervan. Een VTN-aannemer verbindt zich daarmee aan een strengere dan vereiste kwaliteitscontrole en gedragscode, waardoor de keuze voor een VTN-aannemer meer zekerheden biedt tijdens en na de aanleg.

Meer informatie

De VTN adviseert verenigingen en baanexploitanten om de KNLTB te allen tijde te betrekken bij renovatie of uitbreidingsplannen. Voor meer informatie over de activiteiten van de KNLTB op het gebied van accommodatieadvies klik hier.

knltb-logo
Sluiten