Nieuws

Richtlijnen voor baanonderhoud tijdens de Coronacrisis

donderdag 2 april 2020

Nu de tennisparken (tijdelijk) gesloten zijn en de banen niet worden bespeeld blijft onderhoud wel noodzakelijk. Verenigingen hebben hier terecht vragen over. Voor iedereen is deze situatie nieuw en daarom hebben de VTN en KNLTB gezamenlijk gewerkt aan een korte handreiking waarin de belangrijkste onderhoudswerkzaamheden tijdens deze ‘bijzondere’ periode worden aangestipt. Doel is om verenigingen met vragen op dit gebied verder op weg te helpen en inzicht te geven in naar algemene principes noodzakelijk geachte werkzaamheden tijdens deze bijzondere tijd, zodat straks als het tennispark weer open mag de banen zo min mogelijk schade hebben geleden en weer snel bespeeld kunnen worden. Daarbij is belangrijk te vermelden dat lokale omstandigheden kunnen verschillen en afwijken van de hier gestelde principes. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. Aanvullend op deze handreiking geldt dat de RIVM maatregelen altijd in acht moeten worden genomen en onder voorbehoud van nieuwe ontwikkelingen vanuit de overheid. Download onderstaand het volledige artikel.

Lees meer

Contract Tennisbaanbouwers en Kiwa ISA Sport met 3 jaar verlengd

donderdag 28 februari 2019

De Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland (VTN) heeft het contract met Kiwa ISA Sport met drie jaar verlengd. In het contract is overeengekomen dat iedere tennisbaan die door een VTN-aannemer is aangelegd, door Kiwa ISA Sport wordt gekeurd. Dit gebeurt conform de normen van NOC*NSF en het KNLTB-reglement. Om kwalitatief goede en veilige tennisbanen voor alle sporters te verkrijgen, is de keuringsprocedure voor renovatie, ombouw en nieuwbouw projecten van tennisbanen nauwkeurig vastgelegd. “Het is mooi om te zien dat de doelstellingen van de VTN en Kiwa ISA Sport omtrent kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid overeenkomen en wij elkaar daar in kunnen versterken” aldus Mark de Bos, projectleider Kiwa ISA Sport en verantwoordelijk voor de tennisprojecten. De VTN is een vereniging waarin verschillende Nederlandse aannemers zich hebben verenigd om samen de algemene belangen inzake de aanleg en instandhouding van tennisbanen te behartigen. Kwaliteit van dienstverlening, zowel in de service als in het product, staat centraal. “Met het verlengen van de overeenkomst met Kiwa ISA Sport, hebben we opnieuw de garantie dat het keuren van de te bouwen projecten op een goede wijze gebeurt. Dit draagt bij aan een goede service aan onze opdrachtgevers.”, zo meldt Floor Groeneveldt, aannemer en voorzitter van de VTN. Jaarlijks realiseren de elf VTN-leden samen meer dan 250 tennisbanen in Nederland.

Lees meer

Leer alles over goed banenonderhoud, doe een training!

vrijdag 30 november 2018

Onderhoud van banen is voor elke tennisvereniging van groot belang, dat behoeft eigenlijk geen toelichting. Mooie, goed onderhouden tennisbanen zijn immers hét uithangbord van de club voor leden en vooral voor potentiële nieuwe leden. Bovendien is goed onderhoud essentieel voor de bespeelbaarheid en een lange levensduur van de banen. De KNLTB biedt veel voorlichting op dit vlak, maar er zijn ook trainingen voor verenigingen. Om tennisverenigingen en de vele betrokken vrijwilligers op het gebied van banenonderhoud zo goed mogelijk te ondersteunen en voor hen passende opleidingen/cursussen te ontwikkelen, heeft de KNLTB een convenant gesloten met kenniscentrum IPC Groene Ruimte en de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC). Samen met een vertegenwoordiger van de Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland (VTN) vormen deze partijen de zogenoemde ‘stuurgroep baanonderhoud’. Uitvoering van de opleidingen wordt gedaan door IPC De Groene Ruimte. Wil jij of iemand van jouw club één van deze trainingen volgen? Lees hier meer over de trainingen, de voorwaarden en de kosten en meld je direct aan! Na afloop ontvang je een mooi bewijs van deelname.

Lees meer

Pilot training voor groundsmen succesvol verlopen

dinsdag 28 november 2017

Op zaterdag 25 november jl. vond de eerste professionele training plaats voor groundsmen van gravelparken. Er was ruimte voor 10 deelnemers. De training is ontwikkeld door het opleidingsbedrijf IPC Groene Ruimte in samenwerking met de KNLTBen de BSNC (Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek). De VTN is vertegenwoordigd in de stuurgroep van de training. Oud-voorzitter van de VTN Erik Wijnbergen heeft de pilottraining namens IPC Groene Ruimte verzorgd. Vanaf 2018 zal deze training worden aangeboden in twee typen trainingen, te weten onderhoud gravel/gravel op afschot en kunstgras/roodzand kunstgras. Klik hier voor meer informatie.

Lees meer

VTN-aannemers scoren hoog op aangelegde tennisbanen

dinsdag 22 november 2016

De VTN-aannemers hebben ruim 120 tennisbanen gerenoveerd, omgebouwd en/of nieuw aangelegd. De gemiddelde score van de verenigingen voor de aangelegde tennisbanen is een 8!

Lees meer

De VTN is aanwezig tijdens het KNLTB Jaarcongres

maandag 7 november 2016

Op zaterdag 26 november vindt in Omnisport Apeldoorn het KNLTB Jaarcongres plaats. Het KNLTB Jaarcongres is dé ontmoetingsplek voor bestuurders. Ook VTN is hierbij aanwezig. Na een succesvolle editie in 2015 met ruim 800 verenigingsbestuurders, vindt dit jaar het congres weer plaats in Apeldoorn tijdens de AFAS Tennis Classics. Tijdens deze ontmoetingsdag voor bestuurders van verenigingen komen verschillende onderwerpen aan bod die belangrijk zijn voor de tenniswereld. Inspirerende gastsprekers zullen aanwezig zijn om hun visie te geven op de tennissport en er kunnen kennissessies gevolgd worden, waarin specifieker op de materie wordt ingegaan. Daarnaast is er de mogelijkheid om na afloop de grote kampioenen van weleer te zien spelen bij de AFAS Tennis Classics. Kortom: een unieke en inspirerende dag die je als vereniging niet mag missen. Bezoekers zijn vanaf 9.00 uur van harte welkom in Omnisport Apeldoorn. Het programma ziet er als volgt uit: 10.00 – 11.30: Plenaire gedeelte 11.45 – 12.30: Kennissessie 1 12.30 – 13.30: Lunch 13.45 – 14.30: Kennissessie 2 14.45 – 15.30: Plenaire gedeelte Vanaf 17.00: AFAS Tennis Classics Volg alles rondom het Jaarcongres ook via de KNLTB EventsAp en vergeet niet onze stand te bezoeken!

Lees meer
Sluiten