Groundsman training

De VTN is vertegenwoordigd in de stuurgroep van de training. Oud-voorzitter van de VTN Erik Wijnbergen heeft de pilottraining namens IPC Groene Ruimte verzorgd.

Ieder die weleens op een tennisbaan staat, weet het: een goed onderhouden tennisbaan zorgt voor meer spelplezier. Wie verantwoordelijk is voor dat onderhoud, weet ook dat een goed onderhouden baan een optimale levensduur heeft. Wanneer het onderhoud ook nog eens planmatig wordt uitgevoerd, kan dit leiden tot kostenreductie (want geen extra kosten door onvoorzien onderhoud). Met een goed onderhouden tennisbaan kan een club het verschil maken!

Maar dat onderhoud is wel een vak apart, en elke baansoort vraagt om specifiek onderhoud. IPC Groene Ruimte speelt hierop in met de speciale training Onderhoud Tennisbanen: Gravel en gravel afschot. Deze training is ontwikkeld in samenwerking met de KNLTB en Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) voor vrijwilligers die betrokken zijn bij het onderhoud van tennisbanen. Uiteraard zijn professionals ook welkom. Klik hier voor meer informatie!

Sluiten